3 podstawowe style wychowywania dziecka.

Rodzina – pierwsze i naturalne środowisko wychowawcze.

Wpływ wychowawczy jest najsilniejszy we wczesnych fazach rozwoju człowieka – w okresie dzieciństwa, gdzie jeszcze nie podlegamy praktycznie żadnym instytucjom, a naszym pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest nasza rodzina. Największy wpływ na kształtowanie naszego zachowania mają nasi rodzice, stosując często swój „spontaniczny” i indywidualny plan wychowawczy.  Na to jakie metody wychowawcze będą wykorzystywali rodzice mają wpływ takie aspekty jak: wzorce jakie wynieśli z domu rodzinnego, wyznawane wartości oraz ich własne doświadczenia. Pomimo, iż styl wychowania jest w znaczącej mierze sprawą indywidualną rodzica, pedagodzy i psychologowie wyróżniają trzy główne style wychowawcze. Czytaj dalej 3 podstawowe style wychowywania dziecka.

Rozwijamy się już od najmłodszych lat!

„Nauka” towarzyszy nam przez całe życie!

Rodząc się jesteśmy „białą kartką papieru”, bez żadnej wiedzy i doświadczeń, gotową do zapisania. Wiedza towarzyszy nam od najmłodszych lat. Na początku krok po kroku uczymy się jak funkcjonuje świat. Zaczynając od naszego najbliższego otoczenia – domu, poznając to coraz nowsze „etapy” życia – przedszkole, szkoła, studia, praca – poszerzamy tym samym naszą wiedzę i trwamy w nieustającym rozwoju. Czytaj dalej Rozwijamy się już od najmłodszych lat!